AI Marketing hoạt động và đầu tư như thế nào?

AI Marketing hoạt động và đầu tư như thế nào?

AI Marketing hoạt động như thế nào?

  • AI là công nghệ phân tích hành vi của người tiêu dùng cho phép dự đoán nhu cầu trong tương lai. MarketBot chọn các sản phẩm có triển vọng phân tích xu hướng trên mạng xã hội và các truy vấn tìm kiếm. Sau đó đội ngũ chuyên gia phát triển và chạy các chiến dịch quảng cáo.
  • Khi 1 hợp đồng quảng cáo được chạy xong, đơn vị bán hàng sẽ phải trả phí cho MARKETBOT. Lợi nhuận MARKETBOT thu về sẽ được chia sẻ theo tỉ lệ 45:55 ( Công ty AI.MARKETING 45% . Nhà đầu tư 55% )
  • Lợi nhuận trung bình nhà đầu tư nhận được từ 30-35%/tổng vốn/tháng.

Ai marketing đầu tư như thế nào?

Sau khi nạp tiền vào tài khoản AI MARKETING Công ty Wexford Alliance Limited sẽ sử dụng vốn của nhà đầu tư để chạy quảng cáo thuê cho hơn 20.000 cửa hàng lớn trên toàn thế giới đem về lợi nhuận cho nhà đầu tư ,tùy vào số tiền đầu tư lớn hay nhỏ mà hiệu suất làm việc cũng sẽ khác nhau . Với số tiền đầu tư lớn lợi nhuận có từ hợp đồng sẽ nhiều hơn,lãi nhiều hơn ,hiệu quả hơn.

cua hang 1 cua hang 2

Lộ trình phát triển Ai markerting từ năm 2017-2021

lo trinh1 2 lo trinh 2 621x1024 1 lo trinh 3 2

Thẻ visa của Ai marketing cho việc hoàn tiền được nhận ở quý 2- 2021

2